COUNTRY BUILT TO LAST

Žurawie Country 410 SMARTŻuraw Country 410 długość (m) 4,1
Udźwig, kg (3.3 m) 310
Udźwig kg (1.6 m) 420
Chwytak m2 0.08
Ciśnienie (bar) 175
Obrót 360
Rozdzielacz, standard 5/7XY
Rotator max. load (kN) 10
Rotators turning radius  unlimited
Waga żurawia (kg) 170
Žurawie Country 410 SMART